Demodulatie:

SSB:

Productdetector:

De opbouw van de procuctdetector rond het IC de LM1496N


Hierboven het schema, afkomstig van de datasheet van dit IC.

Zijbandoscillator:
Nu komt een probleem om de hoek kijken. Ik kan nergens kristallen bemachtigen met een frequentie van 21.4 mHz. Omdat ik gebruik maak van de 21.4 mHz filters, in het middenfrequent, dienen de zijbandoscillatoren ook op die frequentie te werken +/- 1,5 kHz te werken. In eerste instantie had ik gedacht om een z.g. BFO te maken. Dat is een vrij lopende oscillator rond het middenfrequent. Maar de frequentie van 21.4 mHz. lijkt mij wat te hoof om een stabiel VFO te maken.

Ik bedacht toen dat van de veel voorkomende MF van 10,7 mHz wel kristalletjes te verkrijgen zijn. Ik heb er zelfs nog wat in mijn laatjes ontdekt. 2 X 10,700 is 21.400. Is dat toeval? Is dat ergens om gedaan? Ik weet het niet. Daarom kan ik nu gebruik maken van de door mij al jaren beproefde schakeling. Met de oscillator werkende op een spanning van 5 volt en de buffertrap op 12 volt. Bijna alle transistoren van het BC NPN type doen het goed. De schakeling stond eens in UKW-berichte. Dat was midden 70er jaren.


Hierboven het oorspronkelijke schema van de zijbandoscillator. Om het kristal lager dan de opgegeven frequentie te laten oscilleren werd een klein spoeltje "L" van enkele windingen opgenomen.


hier een spoeltje van 15 uH in serie met het kristal zetten om de frequentie naar behoren om laag te trekken. Merkwaardiger wijze moest ik Waarschijnlijk is dit zeer afhankelijk van het gebruikte kristal. Dus expirimeten  is geboden. 

Na de oscillator en buffer, werkende op 10.7 mHz. volgt een verdubbeltrapje met een 2N5109. Dit is mijn meest gebruikte RF transistor. Hij staat in klasse C ingesteld en wordt dus puur open gestuurd door het buffertrapje. Door de niet lineaire instelling, hebben  harmonischen vrij spel. De 12 volt voedingsspanning is ontkoppeld met een pi-netwerk. De doorvoer c´tjes hebben een capaciteit van 1000 pF. Andere heb ik niet. Maar ik denk: “Liever een beetje filteren als helemaal niet.
 


De opgebouwde schakeling  in de testopstelling.

De schakeling ingebouwd. Met name deze schakeling dient zeer goed afgeschermed te worden. Vooral om er voor te zorgen dat de 10,7 mHz er niet uit komt, want die ligt wel in het ontvangstgebied van mijn ontvanger. Mocht ik eens 21.4 kristallen bemachtigen, kan ik de oscillator zo uitwisselen. Maar op dit moment is het niet anders.

De collectorspoel is gewikkeld op een rood Amidon kerntje met 10 wdg. verdeeld over 2/3e van de ringkern. De collector is getapt op 7 wdg van het koude einde. De uitkoppeling geschiedt met 4 wdg. vanaf het koude einde, mee wikkelen met de spoel. Deze kring is bij mij in resonantie op 21.4 mHz, met de trimmer C4 Bijna geheel uitgedraaid. D.w.z. veel spoel, weinig capaciteit, wat de Q van de kring ten goede komt. Het Pi-filter ziet er een beetje raar uit. Ik had twee spoeltjes op 21.4 mHz en wilde deze spoeltjes parallel aan de C6 en C7 solderen. Dus gewoon een dubbel bandfilter met een top c koppeling. Ik kwam daar pas achter toen ik de zaak al afgeregeld had. Alle trimmers lieten zich op die frequentie instellen, als ook de spoeltjes, die met een ferrietkerntje uitgevoerd zijn. Ik besloot niet over te gaan tot een verandering, maar met het Elsieprogramma eens kijken wat deze “vinding” van mij eigenlijk doet.      

En zo volgens de theoretische berekening zou de 10,7 mHz meer dan 30 dB onderdrukt zijn. Dat is wat het filter tegen houdt. Daarbij is niet gerekend dat deze frequentie overal uit kan stralen. Daarom heb ik extra filtering in de voedingsleiding toegepast. de eerst harmonisch op 42,8 mHz is ook bijna 35 dB onderdrukt. 

De zaak heb ik natuurkijk ook met mijn spectrumanalyser gemeten en hieronder zijn de resultaten te zien:

Het signaal geeft een output van -7 dBm. De overige signalen t.o.v. het hoofdsgnaal: 10,7 -40 dBM, Derde harmonische 10,7 = 32,1 mHz  -38 dBm, harmonische hoofdsignaal, 42,8 -33 mHz. De uitgang 21.4 mHz is -7 dBm, overeenkomende met  100 mV. De aansturing van de productdetector moet 300 mV zijn. Dus heb ik nog iets te weinig signaal. Ik kan dus nog eens lineair versterken en met een scherp bandfilter verbeteren.

Natuurlijk kunnen er ook andere oscillatoren gemaakt worden. Het is maar een voorbeeld hoe ik het gedaan heb.

AM: