Meetresultaten van de gebruikte filters in de kristal unit. 

Het hier boven genoemde filter heb ik gebruikt voor de oscillatoren van 3- tot en met 9 mHz. De harmonischen liggen daar zo dicht bij elkaar dat extra filtering nodig blijkt te zijn.

Het filter hierboven, zijnde een standaard PI-filter, werd door mij gebruikt bij de oscillatoren vanaf 10 mHz en hoger.
Natuurlijk staat het u vrij om datgeen te gebruiken wat u in de laatjes hebt liggen.
U vraagt zich misschien af waarom ik deze filters niet gelijk bij de oscillatoren heb ingebouwd. Ik heb dat bewust niet gedaan. Ik kan nu, onafhankelijk van elkaar de filterunit uitwisselen voor iets dat misschien beter is. Of de oscillatoren veranderen in een ander systeem. Dit laatste is op dit moment wel tegen mijn principes, omdat ik de radio zo wil maken als die in mijn hoofd is gaan zitten. Nog een voordeel is dat ik de filterunit afzonderlijk kan doorgemeten en afgeregelen.  

Van 3- tot 6 mHz zijn alle drie, in het filter opgenomen spoelen af te regelen. Van 7- tot en met 9 mHz zijn de spoelen ook af te regelen, met dien verstande dat de middenspoelen handmatig afgeregeld dienen te worden. Met name de spoelen gewikkeld van verzilverd koperdraad iets uittrekken of indrukken. De waarden van deze spoelen zijn zo laag dat deze handelingen grote invloed hebben op hun waarden.

De oscillatoren zijn zonder filters gemeten met mijn eigenbouw spectrum-analyzer samen met een analoge scoop voor de uitlezing. In dit geval heb ik geen daadwerkelijk dBm meting gedaan. Dus alleen ter indicatie. Verder, in het midden, de theoretische uitkomst van het programma Elsie om filters te meten. Geheel rechts de metingen in dBm met dezelfde spectrumanalyzer maar de uitlezing met een digitale scoop, de SDS 1202X-E Siglent: Deze heb ik aangeschaft omdat mijn oude scoop het heeft begeven (Philips 25 mHz dubbelbeam) Zelf krijg ik het niet voor elkaar om deze naar behoren te laten werken. 

   
3 mHz zonder filter                                Elsie programma                                    met filter

  
4 mHz zonder filter                                 Elsie programma                                   Met filter
  

5 mHz zonder filter                                    Elsie programma                               Met filter
  
6 mHz zonder filter                                Elsie prgramma                                     Met filter
 

7 mHz Geen gegevens zonder filter Alleen het Elsie programma en gegevens met filter.

  
8 mHz zonder filter                                Elsie prgramma                                    Met filter
  

9 mHz zonder filter met een defect.        Elsie filterprogramma                             met filter
   
10 mHz zonder filter                               Elsie filterprogramma                             met pi-filter
   
11 mHz zonder filter                               Elsie filterprogramma                             met pi-filter dat niet goed afgeregeld kan worden. Moet veranderd worden.
   
12 mHz zonder filter                              Elsie filterprogramma                              Met pi-filter
De eerste aanwijzingen dat de scoop
ergens een probleem heeft, te zien aan
de golfjes in de vertikale uitlezing.
  

Elsie filterberekening voor 13 mHz
   
14 mHz zonder filter                             Elsie filterberekening                              Met Pi filter met te weinig output Moet negekeken worden.
   
15 mHz zonder filter                              Elsie filterprogramma                              Met pi-filter
   
16 mHz zonder filter                               Elsie filterprogramma                             Met pi-filter
   

Hieronder nog de gegevens van de respectievelijke filters:
 

Freq. C1 C2 C3 C4 L1 L2 L3
3 mHz. 800p 3900p 2000p 330p 4uH 1,8uH 6 uH
4 mHz. 700p 2200p 2700p 300p 3,8uH 1,6uH 5,5uH
5 mHz. 410p 2000p 2900p 420p 3,7uH 1uH 3,8uH
6 mHz. 220p 2180p 2370p 380p 3,5uH 650nH 2,6UH
7 mHz. 170p 2180p 2370p 380 3,5uH 512nH 2,6uH
8 mHz. 120p 2180p 2370p 380p 3,3uH 358nH 2,6uH
9 mHz. 100p 2160p 2370p 380p 3,3uH 293nH 1,6uH
10 mHz. 120p 470p 610p 68p X 814nH X
11 mHz. 100p 500p 620p 68p X 650nH X
12 mHz. 100p 500p 620p 68p X 550nH X
13 mHz. 100p 550p 570p 58p X 480nH X
14 mHz. 100p 550p 570p 58p X 400nH X
15 mHz 95p 550p 570p 70p X 355nH X
16 mHz. 95p 550p 570p 70p X 310nH X
17 mHz. 95p 550p 570p 70p X 300nH X
18 mHz. 68p 430p 570p 47p X 290nH X
19 mHz. 51p 430p 860p 39p X 225nH X
20 mHz. 51p 430p 860p 39p X 200nH X


U ziet in de tabel wel dat de pi-filters waarin ik luchtspoeltjes heb geplaatst, met deze kleine waarden, gemakkelijk aangepast kunnen worden door ze in te drukken of iets uit te trekken. Een nadeel van luchtspoeltjes is natuurlijk wel dat ze stralen. Dus graag even goed afschermen. Deze kringen zijn bij mij aan de analyzer MFJ 259B en mijn home made  spectrumanalyzer gemeten met een afsluitweerstand van 50 Ohm. De SWR aan de ingang van alle kringen was goed te noemen.

Misschien maakt u de opmerking dat er in eens hogere waarden condensatoren zitten in filters, die toch op een hogere frequentie werken. (b.v. 19 en 20 mHz). Dat komt omdat ik eigenlijk een beetje te grote sprongen heb gedaan in het verkleinen van de inductiewaarde. Maar deze combinatie bleek verder prima te werken. Daarom heb ik het zo maar gelaten. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden.

Nog een opmerking, die voor kenners onder u gesneden koek zal zijn:
Het bleek mij dat de in- en uitgangscondensatoren, in belangrijke mate de impedantie van het filter bepalen. Gaat u zulke filters gebruiken? dan is een serietrimmer aan de in- en uitgang, handig om het onderste uit de kan te halen.Je hoeft dan ook niet te rekeken. 

Voor de bouw van zoveel dezelfde oscillatoren is het handig om de gegevens van de eerst gebouwde oscillator uitvoerig te controleren op de juiste werking:

 

In dit geval was het de 3 mHz oscillator. Deze werkte perfect en ik heb tevens de opgenomen stroom bekeken. Deze moet dan voor alle oscillatoren ongeveer gelijk zijn. Inderdaad bleek mij al bij deze metingen dat enkele oscillatoren, door verkeerde montage, of het niet geheel doorsolderen of door een weinig actief kristal afwijkingen te veroorzaken.