Last update: 27-05-2020  Under construction

De met met grijze ondergrond gemerkte woorden bevatten bronvermeldingen met links naar foto´s en overige zaken.


In mijn systeem wordt de stamvader als 1. genummerd. De kinderen l.l., 1.2., 1.3., 1.4., enz. De kinderen van 1.1. zijn dan l.l.l., 1.1.2., 1.1.3., etc.; die van 1.4. : 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., etc. De kinderen krijgen derhalve steeds het cijfer of de cijfercombinatie van de vader (bij een parenteel van vader of moeder), aangevuld met het cijfer, dat aangeeft het hoeveelste kind het van de betrokken vader (resp. moeder) is. Voordeel: uit de nummering blijkt duidelijk de generatie, waartoe de genummerde behoort en bovendien wordt zijn plaats in de structuur van de familie nauwkeurig bepaald; men weet bij 1.1.2.4. precies: dit is het vierde kind van het tweede kind van het eerste kind van de stamvader.
De aangetrouwden in de stamboom krijgen een eigen eerste nummer dat ook mee gaat als hoofdnummer op de eigen pages van die families en heeft dus niets te maken met een generatienummer. b.v. Hindrikje Alberts: 2.1.1.1.. Zij is een kind van Willem Alberts die als 2.1.1. verwerkt is. De vader van Willem Alberts is: 2.1. Zijnde de persoon die op de page Tonnis nummer 1 staat.
Om te voorkomen dat ik alle nummers bij een verder onderzoek in het verleden, om moet gooien ga ik bij de personen eerder dan de stamvader (in dit geval stammoeder) 1. verder met *1.1, *1.2 enz. Dus de nummering loopt na dit punt in het verleden omhoog.
Verder ben ik bezig om de parentelen zoveel mogelijk op apparte pages te vermelden, zodat het overzicht duidelijker wordt.

Ik besef dat er onder u genealogen zijn die hun wenkbrauwen fronzen en denken: "Wat, alweer een ander systeem?" Dan kan ik u slechts zeggen dat ik het voor de lezers van deze site aktueel wil houden en gemakkelijk nieuwe activiteiten in wil kunnen voegen. Bovenaan kunt u zien wanneer de laatste updates zijn geweest.

De familie ALBERTS:


Dalen:


De hervormde kerk in Dalen (Drenthe)


Generatie: I
Uit het huwelijk, dat hoogstwaarschijnlijk te Dalen plaatsvond, tussen:

Ouders van Jantien Zwiers:
Naam Voornaam Geb.pl. Geb. dat. Overl.pl. Overl.dat.
* 1.1.1.  Zwiers Hindrik Dalen   Dalen  
* 1.1.2. Harms Hinderkien Dalen   Dalen  


Generatie: II

wordt geboren:

Gegevens Jantien Zwiers
Naam: Voornaam Geb. pl. Geb.dat./doop dat. Overl.pl. Overl.dat.
*1.1. Zwiers Jantien Hindriks Dalen 24-06-1765 Onstwedde(Horsten) 01-03-1843

Vader Hindrik Zwiers zou te Dalen Schoenmaker zijn geweest. ( Bron: Akte overlijden Jantien Zwiers te Onstwedde)
Ik ben er niet van overtuigd dat de geboortedatum van Jantien juist is. Deze werden aan de ambtenaar in Onstwedde doorgegeven, terwijl beide getuigen niet konden lezen of schrijven. De door mij geregistreerde datum is tevens afkomstig van de genoemde "Akte van Overlijden". (Op de link een detail uit de akte van overlijden,)

De gegevens in de doopboeken m.b.t. Jantien Hindriks Zwiers, komen niet voor. Ook het handmatig doorlopen van de geboorten geven geen duidelijke aanwijzingen. De enige overeenkomst in de doopboeken van de Nederlands Hervormde kerk met de persoon Jantien Zwiers in Dalen komen overeen met:

Naam: Voornaam Geb.pl. Geb.dat/doop dat. Overl.pl Overl.dat
Zwiers Jantjen Dalen 15-07-1753    

De ouders van Jantjen zijn genaamd:

Naam: Voornaam Geb.pl. Geb.dat./doop dat. Overl.pl. Overl.dat.
Swiers Harrms        
Roebers Arentje        

Wel merkwaardig is het feit dat Zwiers en Harms, in beide gevallen voorkomt. 
In het boek trouwen/ondertrouw vind ik de datum van ondertrouw van Swiers en Roebers, te weten:
16-4-1752 te Dalen. Gegevens over hun trouwen vind ik in de boeken niet. 

-----------------------------------------

Om enig houvast te hebben, moet ik er vanuit gaan dat alle gegevens in de akte van overlijden, voor wat betreft geboortedatum en de namen van haar ouders de juiste zijn. Maar, zoals gezegd, kan ik op de opgegeven datum van geboorte in de overlijdensakte kan ik geen doop vinden. Gezien de geboortedatum van Jantjen hierboven, zou ze 12 jaar ouder geweest zijn. Zij zou dan tijdens de geboorte van Hindrikje 50 jaar oud geweest zijn. Dat was; zeker in die tijd; bijna onmogelijk om op die leeftijd nog kinderen te krijgen. Dit sterkt mij weer dat de juiste geboortedatum bij Jantien, dus 24 juni 1765, gezocht moet worden. 

In ieder geval een begin van veel vragen die opgelost moeten worden.   

Generatie: III
Genoemde Jantien Zwiers krijgt als ongehuwde moeder een dochtertje dat zij tijdens het dopen de naam geeft:

Gegevens Jacoba Zwiers
Naam: Voornaam Geb.pl. Geb.dat/doop dat. Overl.pl. Overl.dat
1. Meeuw (later Sweerts of Zwiers) Jacoba Dalen 30-04-1786 Odoorn 18-03-1863

Jantien is op dat moment 21 jaar oud. Het is haast wel zeker dat Jacoba haar dochtertjes de familienaam van de natuurlijke vader, genaamd Meeuw, heeft gegeven. Van deze natuurlijke vader is mij niets bekend geworden.
Later veranderde de familienaam Meeuw in Zwiers, zijnde de familienaam van haar moeder. Kennelijk na inzien dat de natuurlijke vader als zodanig niet erkend werd of als zodanig niet erkend wilde worden of bekend is geworden. 
Dat Jacoba Zweers dezelfde persoon is als Jacoba Zwiers blijkt uit haar, in Dalen, uitgeschreven doopoorkonde, welke nodig was voor haar huwelijksvoltrekking. Daarin staat de familienaam Meeuw. Bij deze huwelijksvoltrekking met Hindrik Sneuijink gebruikt zij de naam Jacoba Zwiers. Dus de familienaam van haar moeder Jantien Zwiers.

Op 21 november1802 trouwt Jantien Zwiers, te Emmen, alsnog met: 

Gegevens Willem Alberts (stiefvader)
Naam Voornaam Geb.pl. geb.dat. Overl.pl. Overl.dat.
2.1.1. Alberts Willem Eext 25-08-1771 Onstwedde (Horsten) 15-04-1844 


Hierboven een tekening van Egbert van Drielst "Gezicht op Eext".

 

Eext ligt in de gemeente Anloo op de grens van de provincie Groningen. (Voor een vergroting klikt u op de foto´s.)

Op de link de inschrijving in de kerk te Emmen op 6 november 1803, met tevens de datum vann het huwelijk

Detail van de overlijdensakte
Willem is de zoon van: Zie de Parenteel van: Tonnis


Generatie: III
Uit het huwelijk tussen Willem Alberts en Jantien Zwiers wordt geboren:

Gegevens Hindrikje Alberts
Naam Voornaam geb.pl. geb.dat. Overl.pl. Overl.dat.
2.1.1.1. Alberts Hindrikje Emmen 26-06-1803 ? ?

Van Hindrikje kan ik tot op heden geen verdere informatie vinden.
De geboorteplaats Emmen, is in het jaar 1803 een gehucht. (foto links onder)  Zelfs in het jaar 1845 (foto rechts onder), is te zien dat er maar een beperkt aantal huizen staan. In totaal woonden er in 1867 5050 inwoners.


 

Genoemde Hindrikje is dus een halfzuster van Jacoba Zwiers.

Generatie: IV
Net als haar moeder Jantien Zwiers, krijgt dochter Jacoba Zwiers als ongehuwde moeder een zoon genaamd:

Gegevens Willem Alberts 1.1.
Naam Voornaam Geb.pl. Geb.dat. Overl.pl. Overl.dat.
1.1. Sweerts (Zwiers) (later Alberts) Willem Emmen 10-01-1806 Emmen 07-04-1882

De naam van de vader wordt als NN NN geregistreerd en kon door mij niet achterhaald worden.
Bij de geboortedatum staat de doopdatum ingevuld. Hij wordt gedoopt als "Willem Sweerts". De familienaam Sweerts en Zwiers worden op dat moment door elkaar gebruikt en maakt zoeken naar de juiste personen moeilijk. In ieder geval kunnen we er vanuit gaan  dat Willem, naar de stiefvader van zijn moeder werd genoemd, Genaamd Willem Alberts, zijnde zijn "stiefopa". Het zal ook waarschijnlijk geweest zijn dat Willem veelvuldig bij zijn opa en oma verbleef, omdat het leven van een ongehuwde moeder, vooral in die tijd niet eevoudig was. Bij de doop werd nog over een "onecht kind" gesproken en ook zo ingevuld. Later werd dit niet meer gedaan en zelfs in de doopoorkonde die nodig was voor het huwelijk van Jacoba Sneuijink, onleesbaar gemaakt. 
Willem die zo zijn jeugd doorbracht bij opa Willem en oma Jantien, zal op den duur wel zo "kind aan huis" geweest zijn dat al vanzelf de naam "Willem Alberts" gewoon wordt. In ieder geval ging hij zich zo noemen. Kennelijk merkte geen enkele ambtenaar op dat dit niet de juiste naam was. 

Samengevat tot op dit moment: In ieder geval tussen november 1802 en januari 1806 wonen in Emmen:

Willem Alberts (uit Eext) gehuwd met Jantien Zwiers (uit Dalen).
De dochter van Jantien, genaamd Jacoba Zwiers.

De zoon van Jacoba, genaamd Willem 
De dochter van Willem en Jantien, genaamd Hindrikje. 

Generatie IV
Jacoba Zwiers trouwt uiteindelijk met: 

Echtgenoot van Jacoba Zwiers
Naam Voornaam Geb.pl. Geb.dat Overl.pl. Overl.dat
3.1.1. Sneuijink(Snoeijing) Jan Hindrik Uelsen (Dl) 05-05-1788 Emmen 25-05-1842
1. Zwiers Jacoba Dalen 30-04-1786 Odoorn 18-03-1863

Zie de parenteel van Sneuijink

Generatie: V
Uit dit huwelijk worden de navolgende kinderen geboren:

Naam Voornaam Geb.pl. Geb.dat. Overl.pl. Overl.dat
3.1.1.1. Sneuijink Lukas Emmen 12-02-1815 ? ?
3.1.1.2. Snoeijing Hinderkien Emmen 10-02-1817 Emmen Westenesch 28-06-1901
3.1.1.3. Snoeijink Alberdina Emmen 14-02-1822 Emmen 03-02-1822
3.1.1.4. Snoeijing Zwaantien Emmen 24-05-1824 Emmen 10-03-1903
3.1.1.5. Snoeijing Jantien Emmen 27-03-1827 Emmen 07-09-1914

Hierboven genoemde personen zijn dus een halfbroer en halfzussen van Willem Alberts (1.1.). Bij de laatst genoemde Jantien trad Willem Alberts (1.1) als doopgetuige op. Hij was toen 22 jaar en gerechtigd dit te doen.

Op 17 oktober 1832, trouwt Willem Alberts (1.1.) in Emmen met een jonge vrouw, genaamd:

Gegevens echtgenote Willem Alberts 1.1.
Naam Voornaam Geb.pl. Geb.dat. Overl.pl. Overl.dat
4.1.1. Grootjans Gesien (geessien) Hendriks Emmen 03-04-1808 Noord Barge 21-03-1848
 
Gesien is een dochter van: Zie de parenteel van Grootjans.   

Generatie: VI
Uit het huwelijk tussen Willem en Gesien worden geboren:

Kinderen Willem Alberts en Gesien Gootjans
Naam Voornaam Geb.dat. Geb.pl. Overl.dat. Overl.pl.
*         Alberts Hinderkien 17-02-1833 Emmen 22-08-1834 Emmen
1.1.1. Alberts Hinderkien 11-01-1835 Emmen 25-07-1923 Oosterhesselen
1.1.2. Alberts Willemtien 14-03-1837 Emmen 12-07-1863 Emmen
1.1.3. Alberts Willem 23-03-1839 Emmen 04-03-1909 Emmen
1.1.4. Alberts Hindrika 25-03-1845 Emmen 22-02-1931 Elburg
**       Alberts Jantje 04-11-1843 Onstwedde(Horsten) 07-05-1844 Onstwedde (Horsten)
1.1.5. Alberts Jan 25-03-1845 Onstwedde(Horsten) 13-11-1918 Emmen
 
Terwijl de overige kinderen allen in Emmen werden geboren, werden  Jantje en Jan in Onstwedde geboren. In de  geboorteoorkonde  staat dat de ouders in "de Horsten" wonen dat is net over de grens van Drenthe, in de provincie Groningen en viel in die tijd onder de gemeente Onstwedde. Waarom de twee laatste kinderen hier geboren zijn is mij door verder onderzoek duidelijk geworden. Zeer waarschijnlijk is Willem Alberts, met zijn familie naar Onstwedde vertrokken om zijn (stief) opa Willem Alberts en zijn oma Jantien Zwiers, in de periode kort voor hun dood, te ondersteunen. U kunt dit onderzoek lezen op de vorige page "Genealogie, een avontuur!"

 

Willem en Gesien erven vervolgens de boederij van de ouders van Gesien. Deze boerderij is genaamd "De Smegenerf", gelegen aan de Langgrafweg 3 te Emmen.

Jan Alberts huwt met:

Gegevens echtgenote Jan Alberts 1.1.5.
Naam Voornaam Geb.pl geb.dat. Overl.pl. Overl.dat
5.1.1. Brinks Roelofje Erm 21-01-1849 Erm (Sleen) 18-12-1901
 
Zie de parenteel van Brinks.

Dochter van Geert BRINKS en Jantien NESSING.  Zij werd te Erm, geboren aan het Noordeinde, nummer 27,  (Erm is een klein plaatsje, dat vroeger bij de gemeente Sleen behoorde en thans onder de gemeente Coevorden valt.)

Jan ALBERTS en Roelofje BRINKS treden op 18 maart 1882, in de gemeente Sleen in het huwelijk. Eerst wonen ze bij de ouders van Roelofje in en een paar jaren later beginnen vader en schoonzoon met de bouw van een eigen huisje op hetzelfde perceel. Dit huisje, dat in 1907 klaar was, stond dus aan het Oostereind, te Erm, het historische nummer is C4. Nummer C3a was het nummer van H. BRINKS. Het huisje op C3a bestaat inmiddels niet meer.

Uit het huwelijk van Jan en Roelofje, worden geboren:

Generatie: VII

Kinderen van Jan Alberts en Roelofje Brinks
Voornaam Geb.pl. Datum Overl.pl. Datum
1.1.5.1. Geert Erm (gem. Sleen) 13-12-1882  Enschede 03-01-1959
1.1.5.2. Geessien Erm (gem. Sleen) 01-06-1884  Emmen  07-11-1918
 

Geert
Kennelijk hebben Geert en zijn zuster Geessien thuis een goed leven. Zo goed zelfs, dat Geert zich later niet bekommert om de werkzaamheden op de boerderij. Een voorbeeld van zijn desinteresse, in het boerenbedrijf, het volgende voorbeeld:
"Op een dag zit Geert aan de keukentafel en laat zich het eten, dat voor hem staat, lekker smaken. Hij neemt er alle tijd voor. Moeder, die hem al enige keren had gadegeslagen, begin zich te ergeren aan dat langzame gedoe. Dan spreekt zij Geert aan: "Geert, moet jij jde koeien niet melken? Het is de hoogste tijd!" Geert maakt zich om deze woorden niet druk en eet rustig door. Zijn moeder, die op een reactie wacht, blijft staan kijken. Dan draait Geert zijn hoofd in de richting van zijn moeder en zegt: "Moeder, luister eens. IK moet wel eens wachten, dan kunnen die beesten dat toch ook wel een keer?".........De boerderij werd dan ook niet aan Geert overgedragen.......".

Geert is inmiddels een jaar of 25 wanneer hij verkering krijgt met een vijf jaren jongere vrouw, genaamd:
 

Hinderkien Klasens
Naam Voornaam Geb.pl. Geb.dat Overl.pl. Overl.dat
6.1.6.3. Klasens Hinderkien Weerdingerveen 25-12-1887 Enschede 05-05-1974

 


Voor de genealogie van de familie Klasens, moge worden verwezen naar de page: Klasens 
op deze site.


Terug naar de familie Alberts:

 


Hinderkien Alberts

Het huwelijk tussen Geert ALBERTS gesloten te sleen, op 3 november 1910 Hinderkien KLASENS,  dat voor Hinderkien eigenlijk een bevrijding was. Om eindelijk op zichzelf te wonen, geen familieruzies meer en zelf een gezinnetje stichten. Maar dit huwelijk leidde ook een heel rusteloze periode in. Veel verhuizen en twaalf kinderen. Drie er van zullen jong sterven. Ook de vele banenwisselingen van haar man, zullen haar zorgen gemaakt hebben. Ze vestigen zich, na hun huwelijk, op de boerderij van de ouders van Geert, in Erm.

Generatie: VIII
Te Erm aan het Oostereind, nummer 27 geboren kinderen:.

Kinderen van Geert Alberts en Hinderkien Klasens
Voornaam Geb.pl. Datum Overl.pl. Datum
1.1.5.1.1. Roelfje (Roelfien) Erm (Sleen) 01-02-1911 Enschede  09-08-1974
1.1.5.1.2. Antoon Erm (Sleen) 20-06-1913 Enschede 18-03-1977 
1.1.5.1.3. Jantina Geziena (Tine) Erm (Sleen) 23-03-1914 Enschede 07-07-2009
1.1.5.1.4. Janna (Jannie) Erm (Sleen) 18-05-1915 Enschede  

 

Geert Alberts en zijn vrouw Hinderkien Klasens werden op 20 december 1910 als bewoners van Sleen (Erm) ingeschreven.

Zie de bevolkingskaart d,.d. 20 december 1910. Als bijzonderheid kan nog vermeld worden dat aan het einde achter deze inschrijvingen vermeld staat: "Abusief ingeschreven." 
Tussen de periode maart 1915 tot 29 april 1916 woonden in het huis C4 de navolgende personen: Jan Alberts, Gesien Alberts, Geert Alberts, Hinderkien Klasens, Roelfje Alberts, Antoon Alberts, Jantina Geziena Alberts en Janna Alberts.

Zie de bevolkingskaart uit die tijd.
 


Verhuizing naar Nieuw Weerdinge:
In het jaar 1916, besluit vader Geert de knoop door te hakken en verlaat met zijn gezin, de boerderij in Erm om zich in Nieuw Weerdinge te vestigen. Hij begint daar een kruidenierswinkeltje.


Hierboven enige beelden van Nieuw Weerdinge omstreeks 1920. In het midden de Gereformeerde kerk, waar de familie Alberts beslist zondag's twee maal te vinden was.
Generatie: VIII
Geboortes in Nieuw Weerdinge:

Kinderen van Geert Alberts en Hinderkien Klasens
Voornaam Geb.pl. Datum Overl.pl. Datum
1.1.5.1.5. Pieter Nieuw Weerdinge ..-07-1916 Nieuw Weerdinge 17-09-1916
1.1.5.1.6. Pieter Nieuw Weerdinge 05-07-1918 Hengelo (O) 05-12-1991

Zoals gebruikelijk in die tijd werden de kinderen vernoemd. Meestal eerst na opa en oma en dan pas na de ouders zelf. Deze traditie werd ook bij de familie Alberts toegepast. Pieter werd vernoemd naar zijn opa, van moeders kant: "Pieter Klasens" Zo werd hun eerste kindje Roelofje vernoemd naar haar oma van vaders kant: "Roelofje Brinks".  Antoon werd vernoemd naar de stiefvader van zijn moeder: "Antoon Mennik". En zo is elke naam wel terug te herleiden op een oud familielid.

Hierboven de eerste foto van Pieter, zittend op de stoel. Hij is dan ongeveer 1 jaar oud. Wanneer u zou denken dat het een meisje is omdat hij een jurkje draagt, dan vergist u zich. Pieter is wel degelijk een jongetje. Een jurkje werd vaak aangedaan om niet zo vaak hoeven te verschonen. Naast hem staat zijn 7 jaren oudere broer Antoon.
Bijzonderheden over deze foto. Dit portret werd gemaakt door fotograaf "M.List wed. Folkerts, die met het "fotoschip EXELCIOR", de veenkolonien afstroopte om familieportretten te maken.

 

Verhuizing naar Dalen:
Het kruidenierswinkeltje van vader Geert liep niet zo goed en na ongeveer 4 jaren moest hij dit opgeven. Om aan de kost te komen, doet hij daarna verschillende werkzaamheden. Zo werkt hij onder andere in het ziekenhuis in Emmen en verkoopt hij pantoffels. Om een beter bestaan op te bouwen, gaat hij op zoek naar werk buiten Emmen en vindt dit uiteindelijk in Dalen, vlak bij Coevorden. De familie verhuist daar omstreeks 1920 naar toe. Pieter is dan 2 jaren oud.

Generatie: VIII

Kinderen van Geert Alberts en Hinderkien Klasens, geboren in Dalen
Voornaam Geb.pl. Datum Overl.pl. Datum
1.1.5.1.7. Hendrikien (Henny) Dalen 06-08-1921  Enschede  09-06-1989
1.1.5.1.8. Geert Dalen 1924 Dalen 16-02-1925
1.1.5.1.9. Geertruida Dalen   Dalen Als kind overl

Hieronder een familieportret, gemaakt omstreeks 1922 in Dalen. Pieter is dan ongeveer 4 jaren oud.

Kinderen van links naar rechts: Roelfien, Jannie (Janna), Hindrikien( Henny bij vader op schoot),Dan boven naast vader Antoon, daaronder Pieter en uiterst rechts Jantina Gezina (Tine).

Verhuizing naar Twente:
Dan wordt in Zuid-Oost Drenthe de economische omstandigheden zo slecht, dat ook vader Geert zich laat lokken naar Twente. Daar zou in de textiel genoeg werk zijn en huisvesting scholen enzovoorts alles prima geregeld en het allerbelangrijkste, een goed salaris. Eerst woont de familie in Oldenzaal. (Op het grondgebied van de gemeente Losser) In deze gemeente worden geboren:

Generatie: VIII

Kinderen van Geert Alberts en Hinderkien Klasens, geboren in de gemeente Losser
Voornaam Geb.pl. Datum Overl.pl. Datum
1.1.5.1.10. Geertruida (Truus) Losser 30-06-1928    
1.1.5.1.11. Jantje Losser 19-12-1929 Winnipeg (Canada)  

Op 22 augustus 1930, verhuist de hele familie, dus vader, moeder en hun acht kinderen naar Enschede en komen te wonen aan de Broekheurnerweg L274. Daar wordt dan hun laatste kind, een jongetje geboren, genaamd:

Generatie: VIII

Kinderen van Geert Alberts en Hinderkien Klasens, geboren in Enschede
Voornaam Geb.pl. Datum Overl.pl. Datum
1.1.5.1.12. Johannes Hendrikus (Johan) Enschede 09-12-1933  Kampen  17-06-2013

 


Een gedeelte van de familie Alberts, met moeder Hinderkien, voor hun woning aan de Broekheurnerweg te Enschede, omstreeks 1930. Kinderen van links naar rechts: Geertruida (Truus), Roelfien (Roelfje), Jantina Gezina (Tine), Pieter (Piet), Jantje (Jaantje), Hinderkien (hennie), Janna (Jannie).