Under construction 18-08-2017
 

Genealogie, een waar avontuur.

Op de de page “genealogie fam. Alberts 1” op deze website was ik begonnen met hetgeen hieronder staat vermeld:

“De familie ALBERTS:
Op 1 mei 1787, wordt te Dalen gedoopt:
1. Jacoba Sweerts (Zwiers)  ( zie doopregister ) Haar moeder is op dat moment weduwe. De naam van de moeder is mij tot op heden niet bekend. (info uit doopregister).. Jacoba overlijdt te Odoorn, op 31 oktober 1863.
Op 10 januari 1806, laat zij als ongehuwde moeder, te Emmen, haar kind dopen, ( zie doopregister )genaamd:
1.1.Willem Sweerts
Om welke reden, is mij niet duidelijk, maar Willem Sweerts, gaat later door het leven als  Willem ALBERTS. Was Alberts de NN vader wiens naam hij te horen heeft gekregen en deze zelf heeft aangenomen? Hij is van beroep bakker.          
Op 7 april 1882, op 76 jarige leeftijd overlijdt hij en wordt weer als Willem Sweerts begraven.”

Tot zover deze vermelding…..Met dank aan de info op verschillende websites, maar vooral Genlias Drenthe.

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder (2017) en is genoemde  website overgegaan in:  www.alledrenten.nl  Daar is nu een grote hoeveelheid gedigitaliseerde documenten online te vinden. Aan de medewerkers, die dit verzorgd hebben, echt een knap stukje werk! Waarvoor mijn complimenten, die in woorden uitgedrukt, eigenlijk hieraan te kort doen. Ik weet zelf wat het is om een website “up to date” te houden en te voorzien van de juiste informatie. Verder is er nog een website bijgekomen, die hetzelfde beoogt voor de provincie Groningen, te weten www.allegroningers.nl  In ieder geval is het voor mij weer een uitdaging om te zien of het mogelijk is wat verder in het verleden van de familie Alberts te op te rukken.

Ik beschrijf hieronder de problemen en twijfels die ontstaan, doordat men in het verleden, volgens mij, nogal onnauwkeurig te werk is gegaan. Daarom ga ik dit onderzoek doen op een voor de ”genealogiewetten” oneigenlijk aanpak en begin dit keer niet in het verleden, maar met de twee zekerheden die ik heb, te weten de persoon Willem (Sweerts of Alberts) en zijn moeder Jacoba Zwiers. Ik beken dat ik slechts een leek op het gebied van genealogie ben, maar wel ervaring heb ik het rechercheren naar het onbekende. En als je dat doet, moet je aan jezelf steeds weer de vraag stellen:

“Is het wel zeker dat ik de goede lijn te pakken heb?  Er zijn alleen al in Drenthe, in de periode van 1600 tot 1962, 283 vermeldingen van registraties, geboorten, huwelijken en overlijdens van personen die de naam Willem Alberts dragen!

Ook bleek mij, na enige jaren geen onderzoek te hebben gedaan, dat inmiddels de doopgegevens van Jacoba Sweerts niet meer waren zoals die eerder waren weergegeven en mijn link naar de doopgegevens niet juist bleek te zijn. De koppeling, die ik maakte,  ging niet naar een doopregister maar naar een registratie voor de Burgerlijke stand en wel naar de bewoners van huisnummer 29 te Emmen. Daar is te lezen dat Jacoba (Geschreven met Jakoba) in het jaar 1787 te Dalen werd geboren en aan de Nederlands Hervormde kerk verbonden was.

Ik begin daarom eerst maar eens opnieuw om echte zekerheden van onze Willem Alberts vast te leggen:

  1. Gedoopt: Uit het doopregister van de kerk te Emmen blijkt dat Willem werd gedoopt op 10-01-1806, als de zoon van Jacoba Sweerts en als vader een NN NN manspersoon.

 

  1. Huwelijk: In de huwelijksakte van Willem Alberts met Gesien Grootjans (7-10-1832 te Emmen) is te lezen dat de moeder van Willem Alberts is genaamd: Jacoba Zwiers. Zij ondertekent deze akte ook met J. Zwiers. Dus aangenomen mag worden dat Jacoba Sweerts dezelfde persoon is als Jacoba Zwiers.

 

  1. Overleden: In het bevolkingsregister staat vermeldt dat: Willem Sweerts; beroep: zonder, overleden is op 07-04-1882 te Emmen; oud: 76 jaar,  zoon van NN NN en Jacoba Sweerts .

Maar de vraag die ik mij zelf stel is: Is het daardoor wel honderd procent  zeker dat dit de Willem Alberts is die voor mij als mijn voorvader geldt?
Dit blijkt inderdaad het geval te zijn, met name door de toevoeging, die vermeld staat in de overlijdensaangifte:
“Gehuwd geweest met: Gesien Hendriks Grootjans (overleden; Overleden echtgenote)
NB: gedoopt op te Emmen op 10-01-1806.”
Gesien Hendriks Grootjans, geboren te Emmen, op 3-4-1808 was inderdaad de vrouw van onze Willem Alberts. Daarmee kunnen we de namen Willem Alberts en Willem Sweerts, voor één en dezelfde personen aanmerken.

Toch ontstaan er nu al weer twee grote vragen:

  1. Waarom veranderde Willem de naam van Sweerts in Alberts? Kennelijk was dit gedaan, zonder dat officiële instanties daarvan op de hoogte waren, omdat hij, na zijn overlijden, ook weer als een Sweerts het graf in ging. Intussen is er wél een hele generatie ontstaan die kennelijk de familienaam Alberts draagt, zonder dat de grondslag hiervan ambtelijk terug te vinden is.
  2. Waarom veranderde de moeder van Willem, die met de naam Jacoba Meeuw werd gedoopt haar naam later in Zweers of  Zwiers? De naam veranderde zelfs in Zwierts en Jacoba wordt zowel met een “c” als met een “k” geschreven.

Allereerst denk ik zelf dat de ambtenaren en de, voor de doop, dienstdoende dominees de namen fonetisch aanhoorden en deze opschreven, zoals zij dachten dat het goed was. Velen konden in die tijd niet lezen en schrijven, Ik heb zelfs één document kunnen vinden, waar de ambtenaar kennelijk de handtekeningen later heeft overgetrokken, omdat hij waarschijnlijk vond dat deze niet duidelijk genoeg geschreven waren. Wat maakte het in de tijd uit hoe die naam ontstond. Vóór het jaar 1811 waren er veel bijnamen (patroniemen) in gebruik die ook op de kinderen over gingen. Voor een genealogieleek als ik is het sowieso moeilijk om te begrijpen hoe namen in die tijd ontstonden die soms in het geheel niet meer leken op de namen van de ouders.
Maar ondanks alles blijft bij mij de vraag:  Zouden wij de NN NN vader van Willem Sweerts kunnen achterhalen?  Want dat is de natuurlijke lijn in onze genealogie. Als dat niet mogelijk is, stopt voor ons de rechte lijn wel heel abrupt en relatief vroeg in de tijd. Maar toch willen we in ieder geval onderzoeken wat de redenen zijn waarom Willem over gegaan op de familienaam  Alberts.

Terug in de tijd:
Daarom gaan we eerst eens zoeken of er meer informatie over de moeder van Willem, genaamd  Jacoba Zwiers te vinden is:
We weten inmiddels uit de inschrijving van de Burgerlijke stand te Emmen, betreffende het huisnummer 29, dat Jacoba te Dalen gedoopt moet zijn en wel in het jaar 1787.


Opmerking: Het leuke is dat het huisnummer uit die tijd in Emmen te achterhalen is. (Straatnamen werden pas na 1832 ingevoerd.) U kunt dit vinden op de interactieve kadasterkaart van Emmen Centrum.  Onder het huisnummer 29 staan andere namen vermeld. De volkstelling dateert uit de periode 1855 tot 1859. Op de interactieve kaart is de registratie uit het jaar 1832 opgenomen. De namen op de interactieve kaart zijn dus ongeveer 23 jaar ouder. Maar we kunnen er van uitgaan dat huisje nummer 29 op die kaart, het huisje is geweest waar Jacoba Zwiers heeft gewoond.

De link naar de actieve kaart: https://www.historisch-emmen.nl/centrum/kaart-1832.htm

Ik vervolg met het onderzoek naar Jacoba. Ik heb het doopboek van Dalen over het jaar 1787, geheel doorgenomen, maar ik kwam daarin geen Jacoba Sweerts tegen.
Wat ik wel vond was het volgende:
Op de datum 30-4-1786 staat in het doopboek te Dalen (Dalen, 30-04-1786, Collectie Xerokopieen DTOB, boek 31 (doopboek, 1718-1811, pagina 76), de vermelding:  Gedoopt  Jacoba Meeuw. Verdere vermelding:
Zij is het onechte kind van Jantijn Zwiers uit Dalen.                                 
Dus Jacoba is gedoopt te Dalen op 30-4-1786 en overleden op 31-10-1863 te Odoorn. (Overlijden (Overlijden), Odoorn, 02-11-1863, aktenummer 63)  
Als dit echt de door ons bedoelde Jacoba is, dan kennen we nu ook haar moeder!  Zij is genaamd:  Jantijn Zwiers.  
Ja, ik weet het. Ik begeef me nu op dun ijs. De familie Zwiers is alleen al in Dalen en omgeving niet bepaald zeldzaam te noemen. In totaal 709 registraties over geboorten, huwelijken en overlijden van Zwiers en dat alleen al in Dalen.
Dus met deze gegevens alléén, zou ik zo maar de mist in kunnen gaan. En weer is er nu een naam bijgekomen, namelijk van een zekere  “Meeuw”, die kennelijk de natuurlijke vader van Jacoba is.   
In de volkstelling die in 1947 werd gehouden, komt de familienaam Meeuw, slechts één keer voor en wel in de provincie Gelderland.  Op het Duitse waddeneiland Borkum komt de naam Meeuw veelvuldig voor. In de periode van het jaar 1740 tot 1770 heb ik een zestal namen gevonden, die qua leeftijd de vader van Jacoba zouden kunnen zijn. Maar dat is alleen gissen en ik kom daar niet verder mee en wil dit dan ook afsluiten en mij vasthouden aan de vaste gegevens van de naam Meeuw, die in het Drentse archief, met uitzondering van de vermelding in het doopboek, van de hervormde kerk in Dalen, zoals hierboven omschreven, niet voorkomt.
Maar deze familienaam zal beslist door Jantijn Zwiers, tegenover de dominee genoemd zijn als zijnde de natuurlijke vader van haar kind. Een andere verklaring is er volgens mij niet. Jammer dat de dominee, niet de moeite heeft genomen om naar de voornaam van deze Meeuw te vragen en eventueel zijn leeftijd. Maar waarom zou je je druk maken over een “onecht kind”. In deze tijd klinken deze woorden absurd, maar in die tijd was het ook een soort veroordeling.
Wanneer ik verder in de tijd terug ga, op zoek naar de geboorte van Jantijn Zwiers, zijnde de moeder van Jacoba Meeuw, dan kom ik slechts uit bij:
Jantje, geboren te Dalen en in Dalen gedoopt, op 15-07-1753, dochter van Swier Harms en Trientje Roebers.
In eerste instantie dacht ik dat het wel haast zou moeten dat deze Jantje, de hieronder te noemen Jantijn of Jantien is, omdat het doorzoeken van de doopboeken van Dalen geen Jantijn of Jantien opleveren, die overeen komen met de gegevens die ik reeds heb verzameld. Ook de zoekmachine van www.alledrenten.nl levert mij, bij ingave van de respectievelijke drie voornamen, steeds hetzelfde resultaat op.
Swier Harms en Trientje Roebers, trouwden te Dalen, op 16-04-1752. Trientje heeft in de stukken de naam: Arentje Roebers.
In totaal kan ik drie kinderen vinden, die uit dit huwelijk geboren zijn, van wie de oudste onze Jantje Sweers is.
Gedoopt op  15-07-1753,  Jantje Sweers. (Dalen)
Gedoopt op  17-10-1756, Harm  Sweers.  (Dalen)
Gedoopt op  03-10-1762, Roelfje Sweers. (Dalen)

Toch botsten deze laatste conclusies met een aantal zaken die ik gevonden heb op de website van www.allegroningers.nl  en ga ik hevig twijfelen of de hierboven genoemde gegevens m.b.t. de persoon Jantje Zwiers, als zijnde onze Jantien Zwiers, wel kloppen en of ik nu niet op een dwaalspoor zit.
Daarom laat ik het er even bij en stop met het “diepgraven” in het verleden, anders ben ik bang dat we ons doel uit het oog verliezen, namelijk de vraag  hoe Willem Sweerts aan de naam Willem Alberts is gekomen. 

Vooruit in de tijd:
Om dit te onderzoeken gaan we weer een stuk naar voren in de tijd om meer over onze  Jacoba Zwiers te ervaren.
Zoals ik heb vermeld was Jacoba Zwiers ongehuwd toen zij haar kind Willem, op 10-1-1806 te Emmen liet dopen.
Op 7-05-1814 vindt er een huwelijk plaats, tussen de bruidegom:  Jan Hindrik Sneuijink; leeftijd: 26 jaar; van beroep timmerman , zoon van Lukas Sneuijink en Zwenne Dijk en als bruid  Jakoba Zwierts; leeftijd: 28 jaar. In de stukken staat dat zij de dochter is van Willem Alberts en Jantien Zwierts.
NB: doopdatum bruidegom: 11-05-1788; doopplaats bruidegom: Uelsen (Duitsland); doopdatum bruid: 30-04-1787; doopplaats bruid: Dalen; vader bruidegom overleden.

Allereerst komt hier weer de vervelende fout naar voren, namelijk het  geboortejaar van Jakoba Zwierts, dat niet overeen komt met het opgegeven jaar, terwijl de verdere data, dus 30 april, wel kloppen. Het geboorte- en doop jaar moet zijn: 1786.
Veel meer duidelijkheid verkrijgen we uit de akte van de burgerlijke stand in Emmen, betreffende de schriftelijke toestemming, die beide ouders geven, om het huwelijk tussen Jakoba Zwierts en Jan Hendrik Sneuijink aan te gaan.
Letterlijk staat daar:
“Wij, ondergetekenden, Willem Alberts, stiefvader van Jacoba Zwiers en Jantien Zwiers, moeder van bovengenoemde verklaren daarbij onze toestemming te geven, voor het huwelijk van onze dochter, met Jan Hendrik Sneuijink, zoon van wijlen Lukas Sneuijink, en van Zwenne Dijk, wonende te Uelsen (Dl)
d.d. Emmen den 16e april 1814
Ondertekent: Willem Alberts.
Gezien in mijne tegenwoordigheid de handtekening van Willem Alberts, hebbende Jantien Zwierts verklaard, niet te kunnen schrijven.
De schultes van Emmen: “Willinge.”

 

Plotseling komt er nu voor mij meer duidelijkheid, want  er duikt ineens een Willem Alberts op, die de stiefvader van Jacoba Zwiers blijkt te zijn. Deze Willem Alberts leefde kennelijk in Emmen samen of was na de geboorte van Jacoba getrouwd met Jantien (Jantijn) Zwiers.

Op de vraag of  Jantien en Willem gehuwd waren, kom ik later terug.
In ieder geval is een grote vraag daarmee opgelost:  
Jacoba Zwiers was bij de geboorte van haar zoon Willem, 19 jaar oud, waarschijnlijk zonder middelen van bestaan en woonde nog bij haar ouders (moeder) thuis. Willem groeide bij zijn oma en stief-opa op, als waren dat zijn echte ouders. Oma Jantijn was op dat moment 43 jaar, dus kon ook goed voor zijn moeder doorgaan. Uiteindelijk werd bij het verdere ambtelijke proces,  Willem ook daadwerkelijk als Willem Alberts ingeschreven. Toch bleef Jacoba Zweers (of Zwiers) zo lang zij leefde bij de officiële aangelegenheden, zoals tijdens het huwelijk van Willem, de moeder, omdat tijdens het huwelijk een doopattest moest worden overlegd en daar stond Jacoba Sweers als moeder van Willem ingeschreven.
Helaas moeten we nu toch een deel van het onderzoek afsluiten.  We zullen volgens mij nooit ervaren wie de NN NN vader van Willem Sweers (Alberts) is en daarmee is eigenlijk de rechte lijn de de genealogie onderbroken.
Toen Jacoba Zwiers in contact kwam met haar  a.s. bruidegom, Jan Hendrik Sneuijink, bleek mij uit niets, dat haar zoon Willem ergens ter sprake kwam.  Je ziet bij huwelijken wel eens dat het “ kind aangenomen wordt”. Jacoba was op het moment  van haar huwelijk 28 jaar oud. Mogelijk werd gedaan alsof  Willem de zoon van haar ouders,  Jantijn en Willem was. Is dat gedaan, omdat het anders  moeilijk was een ongehuwde moeder aan de man te brengen? Accepteerde Sneuijink het zoontje niet of wist hij niet dat Willem de zoon van Jacoba was?  Of had men de situatie gewoon gelaten zoals het was.

De opmerking  dat Sneuijink het niet wist, lijkt mij twijfelachtig omdat Jacoba de huwelijksoorkonde van haar zoon Willem ondertekende. U ziet wel van de ene vraag komt de andere.

Over het wel of niet weten, kom ik nog terug…..

In de tijd dat de Fransen het in Nederland te vertellen hadden, werd er een bevolkingsregister opgezet. De zogenaamde Burgerlijke stand.  Dit was na het jaar 1811. Vanaf die tijd was het niet zo eenvoudig  meer om zonder identiteit of met een verkeerde, of andere identiteit door het leven te gaan.

Uit het huwelijk tussen Jacoba Swierts en Jan Hendrik Sneuijink werden te Emmen de navolgende kinderen geboren:
Op 12 februari 1815;  Lukas Sneuijink
Op 10 februari 1817;  Hinderkien Snoeijing
Op 14 februari 1822;  Alberdina Snoeijink
Op 24 mei 1824;         Zwaantien Snoeijing
Op 17 maart 1827;     Jantien Snoeijing.

Bij de laatste, de doop van Jantien Snoeijing, die vernoemd werd naar de moeder van Jacoba,  treedt onder andere als getuige op:
Willem Alberts, in de leeftijd van 22 jaar. De 22 jaar aftrekkende van het geboortejaar van Willem, kom ik uit op het jaar 1806 uit, zijnde het jaar van geboorte van Willem. Hieruit blijkt dat Willem volledig op de hoogte moet zijn geweest van het bestaan van zijn halfbroer en halfzussen Snoeijing en dat  hij dit ook accepteerde. Bij de geboorte van Jantien was hij inmiddels meerderjarig en gerechtigd om als getuige op te treden, hetgeen hij dan ook deed. Bij de anderen was hij daarvoor nog  te jong.

Op de bevolkingskaart, die van de personen van  perceel 29 te Emmen werd opgenomen, staat, behalve de informatie over Jacoba Zwiers, die als nummer 1 staat vermeld, dus als hoofdbewoonster,  en toen al een leeftijd van omstreeks 70 jaar moet hebben gehad, nog de navolgende informatie te lezen:

  1. Snoeijing Dina, geboren te Emmen in het jaar 1823. Overleden 16 april 1884. De gehele alinea is doorgestreept. Ik kan ook verder niets van haar vinden dan alleen in de registratie burgerbevolking  Emmen perceel  29.
  2. Snoeijing Zwaantien, geboren te Emmen in het jaar 1824. Zij is op dat moment ongehuwd, doch trouwde later met H. Luichjenbroer. Dit was op 3 augustus 1850.
  3. Hindrik Luichjenbroers, geboren te Emmen op 23 augustus 1850. Dit was het kind van Hindrik Luijenbroer en Swaantien Snoeijing en werd  20 dagen na hun  huwelijksvoltrekking  geboren.  

     

We hebben kunnen lezen dat Willem Alberts, hoogstwaarschijnlijk de familienaam Alberts heeft gekregen of aangenomen door toedoen van zijn stief opa Willem Alberts.
Of hij die naam heeft gekregen of heeft aangenomen, zal ik proberen uit te zoeken…..

Op 17 oktober 1832, trouwt Willem Alberts  in Emmen met een jonge vrouw, genaamd:
Gesien (Geessien) Hendriks Grootjans, geboren te Emmen op 03-04-1808, verleden te Noord Barge op 21-03-1848. Zij is de dochter van Hindrik Geerts Grootjans  en Willemtien Smegen.     

Uit het huwelijk tussen Willem en Gesien worden geboren:

Hinderkien              te Emmen op 17-02-1833, overleden te Emmen op 22-08-1834
1.1.1. Hinderkien    te Emmen op 11-01-1835, overleden te Oosterhesselen op 25-07-1923
1.1.2. Willemtien    te Emmen op 14-03-1837, overleden te Emmen op 12-07-1863
1.1.3. Willem          te Emmen op 23-03-1839, overleden te Emmen op 04-03-1909
1.1.4. Hindrika        te Emmen op 04-04-1841, overleden te Elburg op 22-02-1931
Jantje                      te Onstwedde 4-11-1843, overleden te Onstwedde op 7-05-1844
1.1.5. Jan                te Onstwedde op 25-03-1845, overleden te Emmen op 13-11-1918

Terwijl de eerste kinderen in Emmen werden geboren, werden de laatste twee, Jantje en Jan, in Onstwedde geboren. In de geboorteoorkonde staat dat de ouders in "de Horsten" wonen dat is net over de grens van de provincie Drenthe, in Groningen en valt onder de gemeente Onstwedde.  Waarom dit het geval was, bleef mij lange tijd onduidelijk.
Zowel Willem als Gesien oefenden het beroep  bakker uit en zullen deze werkzaamheden ook in Onstwedde hebben voortgezet.

Over de Willem Alberts hierboven, die ik jr. noem is alles in de genealogielijn duidelijk, maar nog steeds blijven bij mij twijfels bestaan of Jantien Zwiers en Willem Alberts, die ik sr. noem, wel de personen zijn die in onze genealogielijn thuis horen. Daarom zal ik eerst maar eens een paar zaken noemen, waardoor er nog meer vraagtekens kunnen ontstaan.

Als eerste tref ik in een kerkelijk boek voor trouw- en ondertrouw aan:
6 november 1802, (dit is nog vóór de tijd dat de burgelijke stand in het leven werd geroepen)
Willem Alberts J. M. van Eext (J.M. betekent Jonge Man. Een man die niet eerder getrouwd is geweest, voor een vrouw is dit J.D. Jonge Dame.) en Jantien Hindriks van Dalen, te Emmen getrouwd op 21 november 1802.

Even ter verduidelijking: Willem Alberts sr. komt uit het plaatsje Eext en Jantien Hindriks komt uit het plaatsje Dalen.  Jantien uit Dalen, klinkt mij als muziek in de oren. Het zal toch wel heel toevallig zijn als er nóg een Jantien, uit Dalen komt  die met een Willem Alberts uit Eext getrouwd is.
Jantien wordt dan wel Hindriks genoemd. De vader van Jantien heeft de naam:  Hindrik Zwiers.

En om het nog spannender te maken, lees ik in het doopboek van de kerk te Emmen:
d.d. 26 juni 1803
Het kind van Willem Alberts en Jantien Hindriks, genaamd “Hindrikje”.
Als Willem Alberts en Jantien Hindriks de juiste personen zijn, dan is het kind Hindrikje een halfzuster van onze Jacoba Zwiers.
Van Hindrikje kan ik vooralsnog niets vinden……..

Uitstapje naar Groningen:
Nu ik de beschikking heb over de website www.allegroningers.nl kan ik misschien meer te weten komen.
In het online archief Ik vond daarin de navolgende informatie:

Op de 1e maart van het jaar 1843, wordt in Onstwedde  aangifte gedaan, dat op de 28e februari 1843 is overleden:
Jantien Hindriks Zwiers, oud 77 jaar, geboren te Dalen (provincie Drenthe) de 24e juni 1765,  laatst gewoond hebbende te Horsten onder Onstwedde, in een huis zonder nummer. Dochter van wijlen Hindrik Zwiers en wijlen Hinderkien Harms.  In leven schoenmakers, laatst gewoond hebbende en overleden te Dalen, provincie Drenthe. Echtgenote van wijlen, Willem Alberts, in leven arbeider, laatst gewoond en overleden te Emmen.

De respectievelijke aangevers zijn genaamd:
Johannes Klaassens van Klinken, oud 52 jaar, van beroep arbeider, wonende te Horsten en
Berend Hol, oud 32 jaar, van beroep arbeider, wonende te Horsten.
Beiden geven aan niet te kunnen lezen en schrijven. Dus de door hen verstrekte informatie, is voor hen opgeschreven of zij hebben deze informatie uit hun hoofd medegedeeld. In ieder geval enorm gevoelig voor het maken van fouten.

Even weer wat routinematig rekenwerk:  Op 28 februari 1843 was Jantien 77 jaar. Dan zou ze geboren zijn in het jaar: 1765/1766 te Dalen. Bij de geboorte van haar dochter Jacoba (Meeuw) was ze dan 20/21 jaar oud.

Op 15 april 1844 wordt in Onstwedde aangifte gedaan van het overlijden van:
Willem Alberts, ruim 73 jaar oud, zonder beroep, laatst gewoond hebbende te Horsten, onder Onstwedde, in een huis zonder nummer. Hij is daar op de 13e april 1844 overleden.
Hij was weduwnaar van  Jantien Hindriks Zwiers, arbeidster van beroep, gewoond en overleden te Horsten.
Zoon van wijlen Albert Teunies (Tonnis) en Hinderkien Willems, laatst gewoond hebbende en overleden te Eext, provincie Drenthe. De overledene is aldaar geboren op de 24e augustus 1770.

De aangevers Roelf Hindriks Bakker, oud 47 jaar en Jozef Heller, oud 38 jaar, beiden wonende te Horsten, geven aan niet te kunnen lezen en schrijven.

Uit beide overlijdensakten blijkt dat het gaat om Willem Alberts en Jantien Hindriks Zwiers. Daarover kan geen twijfel bestaan. 
Maar de vermelding in de akte van Jantien, “Echtgenote van wijlen, Willem Alberts, in leven arbeider, laatst gewoond en overleden te Emmen.” Roept bij mij enorme vraagtekens op.
In de overlijdensakte van Jantien staat dat haar man Willem reeds overleden was en het laatst in Emmen heeft gewoond. Op dat moment blijkt Willem nog springlevend en woont gewoon in het huisje 
van de overledene in Horsten. Hij is dus weduwnaar. De “titel” weduwe kan onmogelijk aan Jantien vergeven zijn.


Ik kan slechts één mogelijkheid bedenken en dat is dat haar eerste man Willem Alberts was, die in Emmen is overleden en in Onstwedde weer een Willem Alberts heeft ontmoet en daarmee is getrouwd. Maar dit lijkt mij onwaarschijnlijk omdat wij eerder konden lezen dat “Jantien Hindriks van Dalen” op 21 november 1802 trouwde met “Willem Alberts J.M. van Eext.” De overleden Willem Alberts werd in Eext geboren. Dat zou allemaal te toevallig zijn. Dus ga ik er van uit dat tijdens de aangifte van overlijden van Jantien fouten zijn gemaakt.

Nog even wat verdere informatie over Willem Alberts:
Hij werd op 25 augustus 1771 te Eext gedoopt, als zoon van Albert Tonnis en Hendrikje Willems van Eext. De vader was de doopheffer  samen met Jacobje Hindriks van Eext.
Nu blijkt ook weer dat het jaar van dopen van Willem Alberts, in zijn overlijdensakte niet klopt. Daar staat het jaar 1770. Dit moet dus het jaar 1771 zijn.
Samenvattende:
Willem Alberts (van Eext) werd gedoopt op 25 augustus 1771.
Jantien Hindriks  Zwiers (van Dalen) werd geboren op 24 juni 1765 (volgens aangevers)
Zij trouwden te Emmen op 21 november 1802.
Willem zou dan 31 jaar oud geweest zijn en Jantien 37 jaar.
26 juni 1803 te Emmen. Wordt een kind van Willem Alberts en Jantien Hindriks geboren en is genaamd “Hindrikje”.
Deze vragen blijven bestaan:
1. Wanneer zijn Willem Alberts sr. en Jantien Hindriks Zwiers vanuit Emmen naar  Onstwedde vertrokken?
2. Wanneer is Willem Alberts  jr. met zijn familie naar Onstwedde vertrokken
3.Wanneer waren ze in Emmen terug.

Het meest waarschijnlijke is dat Willem Alberts jr. kort vóór het overlijden van zijn oma Jantien Zwiers of direct na haar overlijden met zijn familie naar Onstwedde is vertrokken. Dit ter ondersteuning van zijn opa en/of oma, bij wie hij zijn jeugdjaren door heeft gebracht.
Op 1 maart 1843, overleed zijn oma  Jantien Hindriks Zwiers. Zijn vrouw Gesien was reeds zwanger toen hij in Horsten ging wonen.
Acht maanden na het overlijden van oma Jantien werd op 4 november 1843, het dochtertje, van Willem Alberts  jr. en Gesien Grootjans geboren,  genaamd Jantje.
Vier en een halve maand later, op 15 april 1844, overlijdt te Onstwedde,  Willem Alberts sr. zijnde  de opa van Willem Alberts jr.
Drie weken later, op 7 mei 1844, overlijdt te Onstwedde,  Jantje Willems Alberts, dochter Willem Alberts  jr. en Gesien Grootjans.
Ongeveer tien maanden later, op 25 maart 1845, wordt te Onstwedde , Jan Alberts geboren, zijnde een zoon van Willem Alberts jr. en Gesien Grootjans.
Ergens in de periode tussen 1844 en 1882 woonde Willem Alberts jr. samen met zijn dochters, Willemtien en Hindrika in Emmen en tevens in die periode bij zijn zoon Willem Alberts, die met Siebriegje Smit gehuwd was en in Oranjedorp te Emmen woonde.
Willem Alberts jr. overleed te Emmen op 7 april 1882 en werd aldaar  ter aarde gesteld onder zijn oorspronkelijke naam:  Willem Sweerts.
Ergens in de periode tussen 1852 tot aan haar overlijden, op 30 oktober 1863, leefde Jacoba Zwiers, te Odoorn bij haar zoon Lukas Snoeijing en werd aldaar  ter aarde gesteld.