Naam Voornaam Geb.pl. Geb.dat. Overl.pl. Overl.dat.
Meijer          
1.1.5.1.11. Alberts Jantje Losser 19-12-1929 Winnipeg (Canada)